» GPAT Qualified 2022

Mr. Praful A Patil

Mr. Siddhant R Nikam

Mr. Rohit S Patil

Miss. Harshada D. Jain

Mr. Pratik Y Patil

Mr.Dhananjay Patil

» GPAT Qualified 2020

Mrs.Roshni Bhavsar

Mrs.Jayshri Barela

Mr. Barku Pawara

» GPAT Qualified 2019

Miss. Patil Snehal S.

Miss. Chavan Ashwini R.